Felvételi információk 2023/2024

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Jelentkező diákok!

Az általános iskolai felvételi eljárás az iskola honlapján olvasható a felvételi menüben és abban meghatároztuk a felvétel módját is (2022.10.06.), mely a következő:

A felvételi eljárásban a központi felvételi vizsga eredményét nem kérjük, saját felvételi vizsgát és felvételi beszélgetést nem tartunk, pontszámításos módszert alkalmazunk.

A pontszámításba beszámítódó tantárgyak:

Tantárgy 7. év vége 8. félév
Magyar irodalom X X
Magyar nyelvtan X X
Angol vagy német nyelv X X
Történelem X X
Matematika X X
Maximális pontszám: 25 25

Összesen: 50

Ezek értelmében az intézmény nem szervez szóbeli vizsgát, felvételi beszélgetést.

A jelentkezési lapok feldolgozása folyamatban van.

Az intézmény kialakítja az ideiglenes felvételi rangsort, melyet 2023.03.17-ig az iskola honlapján a hírekben és a felvételi menüben nyilvánosságra hoz. A végleges felvételi rangsort az Oktatási Hivatal alakítja ki a beküldött jelentkezési lapok alapján, melyről az intézményt 2023.04.28-ig értesíti. Az intézmény 2023.04.28-ig megküldi a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek postai és elektronikus úton. Ebben a levélben értesítjük a beiratkozás időpontjáról és módjáról is.

Budapest,2023.02.28.
Kónyáné Kecskés Ildikó

igazgató

Előző cikk Következő cikk