A látszerész és optikai árucikk kereskedő szakma leírása:
 

 • Az elméleti és gyakorlati képzés különböző szakmai modulok, tananyagegységek alapján történik, melyek során szakmai készségeket, személyes és társas kompetenciákat sajátítanak el a jelentkezők.
   
 • A tananyagegységek elsajátítása kihelyezett képzőhelyen a Teljeskörű Optikai Oktatás Kft.-nél történik a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján (cím: 1151 Budapest XV. Horváth Mihály u. 2.).
   
 • Az elsajátított tananyagegységek ismeretének, kompetenciáknak mérése az iskola által meghatározott módon, folyamatos számonkéréssel, beszámolóvizsgával, félévi és évvégi értékeléssel történik.
   
 • A követelmények elsajátítása után a 2. év végén a tanulók OKJ szakmai vizsgát tesznek. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele az utolsó szakképző évfolyam elvégzése. Szakmai vizsga a különböző modulok szerint szóbeli, írásbeli és gyakorlati részekből áll.
   

A látszerész és optikai árucikk kereskedő képzés színterei:

 • szakképző iskola (elméleti arány: 30%),
 • gazdálkodó szervezet (gyakorlati arány: 70%).
   

A látszerész és optikai árucikk kereskedő képzés módja:

 • tanulói jogviszony a szakképző iskolával (nappali tagozat),
 • tanuló szerződéssel a gazdálkodó szervezeteknél (juttatás a mindenkori minimál bér 15%-a szorozva 1,2-vel).
   

A látszerész és optikai árucikk kereskedőszakma színvonala és annak megtartása érdekében fontos, hogy rátermett, gyakorlati irányultságú, jó kézügyességű, megfelelően kreatív, precíz, önálló problémamegoldó képességű, jó kapcsolatteremtő tanulók vegyenek részt a képzésben.